Pen hơi ghế văn phòng

145,000.00

pen ghế ghế (phuộc nhúng ghế) có 2 loại đen trắng:

-Trắng dành cho chân ghế sắt hoăc inox.

-Chân đen thì thích hợp với pen màu đen hơn